26-12-2013

Nederland in 2020

Afbeelding: www.ftm.nl

Een rare tijd
Het was een rare periode in de Nederlandse geschiedenis. De ergste recessie ooit was net voorbij, maar de littekens waren nog steeds zichtbaar. Het leek wel gisteren, toen de PVV het moest afleggen tegen de VVD. Met succes had de VVD het zwakke punt van het PVV-beleid blootgelegd: de economie was volledig in elkaar geklapt. Wat was er gebeurd? In korte tijd waren miljoenen mensen geëmigreerd, waardoor er een enorm tekort ontstond aan personeel. De lonen gingen omhoog en bedrijven die zich in Nederland hadden gevestigd, trokken ook massaal de grens over. De AEX liet zelfs negatieve cijfers noteren, het begrotingstekort liep pijlsnel op en Nederland werd uit de Europese Unie gesmeten, juist op het moment dat Turkije toetrad.

Het begon allemaal in 2010, toen de PVV de grootste partij werd. Wilders kreeg het CDA en de VVD zo gek om een coalitie te vormen. Het CDA en de VVD wilden de PvdA hiermee een hak zetten, door de PVV niet uit te sluiten en de PvdA uiteindelijk wel. Al direct werd er begonnen met veel besluiten van Balkenende IV terug te draaien. Zo werd de Nederlandse missie in Uruzgan tot onbepaalde tijd verlengd. Als reactie op dit gedraai volgde meteen een bloederige aanslag op Amsterdam Centraal, die door Al Qaida werd opgeëist. Dit was koren op Wilders' molen en hij zag zijn populariteit tot ongekende hoogten stijgen. In de maanden die volgden pleitte hij voor maatregelen als de "kopvoddentaks", maar het CDA en de VVD voelden hier weinig voor. Het was voor Wilders een ideaal moment om het pas geformeerde kabinet te laten vallen.

Eind 2011 waren de volgende verkiezingen alweer en de aanslag op AC lag nog vers in het geheugen. Zeker toen een groep moslims een aanslag probeerde te plegen op Wilders, maar daarbij het verkeerde huis opblies, waardoor een gezin omkwam. Verrassend was het dan ook niet dat de PVV van Wilders in 2011 veruit de grootste partij was. Zonder veel tegenspraak kon hij nu enkele ingrijpende maatregelen doordrukken. Zo kwam er een Patriot-act en werden mensen met een islamitisch uiterlijk op straat preventief gefouilleerd. De bouw van nieuwe Moskeeën werd stopgezet en met steun van de D66 werd het districtenstelsel ingevoerd.

Door zijn daadkrachtige optreden na DE AANSLAG was Wilders nog steeds waanzinnig populair. Veel mensen waren tevreden over de veiligheid op straat. Ondertussen werden de moslims behandeld als vijfderangs burgers en ze besloten massaal het land te verlaten. Ook veel Nederlanders vonden de maatregelen te ver gaan en trokken de grens over. Hierdoor bleven er weinig tegenstanders meer over, waardoor Wilders eind 2015 opnieuw herkozen werd. Vanwege het districtenstelsel had Wilders maar van twee partijen iets te duchten: de VVD in het midden en de PvdA aan de rand van het politieke spectrum. De PvdA wist alleen de grote steden achter zich te krijgen, maar pakte de VVD daarmee wel net een paar belangrijke stemmen af, zodat de PVV de absolute macht greep.

In deze periode was Nederland volledig overgeleverd aan het gedachtegoed van de PVV en de islam werd krachtig uitgeroeid. De paar moslims die nog in Nederland bleven, werden het leven onmogelijk gemaakt door de islamtaks: ze moesten extra belasting betalen. De Nederlanders werden gepaaid door belastingvoordelen, maar desondanks was er iets in gang gezet: Wilders' populariteit nam af. Zelfs de gematigdere Nederlanders vonden dat het niet langer zo kon, hoewel velen van hen inmiddels in het buitenland vertoefden. Nederland was een paradijs geworden voor xenofobe mensen, want er waren alleen maar xenofobe mensen en er was alleen een xenofobe partij aan de macht. Maar ook de xenofobe Nederlanders zagen dat het niet goed ging. De bevolking was sterk gekrompen. Waar dit eerst nog als positieve ontwikkeling werd gezien, want het fileprobleem was opgelost, precies zoals Wilders had beloofd. Maar nu begonnen de nadelen zichtbaar te worden: de belastinginkomsten waren enorm gedaald, veel meer dan de kosten. Scholen stonden leeg en er kwamen steeds meer spookdorpen. Het begrotingstekort liep razendsnel op.

Als na lang onderhandelen Turkije in 2018 eindelijk mag toetreden tot de EU, is de situatie voor Nederland penibel geworden. De staatsschuld is zo groot geworden, dat de euro eraan onderdoor gaat. Financiële grootmachten als Duitsland en Frankrijk waren niet van plan bij te springen: Nederland wordt uit de EU gesmeten. Wilders maakt zich nog één keer populair door de gulden weer in te voeren, maar langzaamaan ziet hij de kiezers weglopen.

De protesten worden groter als Wilders probeert de verkiezingen uit te stellen. Dat mislukt en doet zijn imago dan ook geen goed. Het is ook niet verrassend dat de PVV de verkiezingen, die overigens door een plotselinge sneeuwstorm met een dag worden uitgesteld, ruim verliest. In Nederland, maar ook in België, Duitsland en zelfs heel Europa viert men feest. De VVD wordt uiteindelijk de grootste partij, hoewel het CDA, dat profiteert van de vele gelovige kiezers die de PVV verlaten, nauwelijks kleiner is. Samen staan zij voor de taak de puinhopen op te ruimen van negen jaar Wilders.

Dit naar aanleiding van de vele politieke veranderingen van de laatste tijd. Eerst stapte Agnes Kant plotseling op na de voor de SP desastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen. Daarna stapten Camiel (bij Maurice de Hond aangeduid als "Camille") Eurlings en Wouter Bos opeens uit de politiek, omdat ze meer tijd wilden overhouden voor de mensen die echt belangrijk zijn voor hun: hun chick (en kinderen). Het is maar de vraag of Cohen, de absolute tegenpool van Wilders, in staat is tegenwicht te bieden aan Wilders. Wilders zet hem al jaren weg als een theedrinkende moslimknuffelaar, dus dit kan als een rooie lap op een stier werken. Hoewel Cohen bij de Nederlanders goed ligt, moet hij oppassen dat Wilders in de debatten geen gehakt van hem maakt. Tegen Bos had hij het veel moeilijker gehad, hoewel Bos zich vier jaar geleden vreselijk liet inpakken door het CDA. Hij werd een draaikont genoemd, omdat hij eerst steeg in de peiling en vervolgens enorm zakte. De harde campagne was overigens een voorbode voor het kabinet dat eruit voortvloeide waarin het CDA en de PvdA elkaar niks gunden, waardoor er weinig werd gepresteerd. Aanleiding voor Wilders om het het slechtste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog te noemen. Blijkbaar was hij Balkenende I en II alweer vergeten, maar dat terzijde.

Apenhoofd, 13-03 2010

Uw beoordeling van dit artikel:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poll Maker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heeft u vragen en/of toevoegingen, laat dan hier een reactie achter: